Επικοινωνία

INDUSTRIAL EVENTS ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ VOLUME3
Α.Φ.Μ.:800690334
Δ.Ο.Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 136594701000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 117, ΑΘΗΝΑ